top of page

Escola d'Adults

L'obtenció d'el títol oficial de Graduat en Educació Secundària pot obtenir al nostre centre Sant Josep de Calassanç. Som l'únic centre privat autoritzat per a aquest ensenyament a Elx i pràcticament de la província. No és una preparació per a una prova externa, s'obté el Títol en el propi centre.


Els alumnes es podran incorporar en el mateix any natural el que compleixen els divuit anys d'edat.


En el moment d'accedir a la formació de persones adultes, s'efectuarà amb caràcter preceptiu una valoració inicial de cada persona adulta, per procedir d'aquesta manera a la seva orientació i adscripció. Aquesta valoració inicial comprendrà aspectes relacionats amb els coneixements, experiències, habilitats i procediments que posseïsca cada persona i tindrà en compte els seus estudis anteriors, les competències personals i professionals adquirides, les seves expectatives i els interessos de cada persona adulta. Podent completar la titulació en un o dos cursos acadèmics.


Els horaris són adaptats a les jornades de possible treball dels alumnes, a les tardes (de 17:00 a 20:00) o tarda-nit (de 19:00 o 20:00 a 22:00). Són 10 hores setmanals.

Es realitza avaluació contínua basada en l'adquisició de les competències de l'ensenyament d'adults.

Oferim aquesta formació en grups reduïts, amb atenció personalitzada i ensenyament flexible.

Mai és tard per millorar, per aconseguir millors oportunitats de treball o per a accedir a estudis superiors.

Des de Sant Josep de Calassanç, t'ajudarem a que per fi obtinguis el teu títol d'ESO.

bottom of page