top of page

Llibres Cicle Formatiu Grau Mitjà Gestió Administrativa

primer Curs

Matèria

EDITORIAL

DENOMINACIÓ

ISBN

VERSIÓ

0437 Comunicació empresarial i atenció a client

Mc GRAW

HILL

COMUNICACIÓ EMPRESARIAL I

ATENCIÓ A EL CLIENT

978-84-486-1417-1

C

0438 Operacions administratives de compravenda

OPERACIONS ADMINISTRATIVES DE COMPRAVENDA

Mc GRAW

HILL

978-84-9877-621-8

C

0439 Empresa i Administració

Mc GRAW

HILL

EMPRESA I ADMINISTRACIÓ

C

9788448614225

0440 Tractament informàtic de la informació

Mac Millan

APLICACIONS INFORMÀTIQUES

9788416092475

C

9788417899394

C

0441 Tècnica comptable

MACMILLAN

EDUCATION

TÈCNICA COMPTABLE

0156 Anglès

BURLINGTON BOOKS

OFFICE ADMINISTRATION

Student 's Book

OFFICE ADMINISTRATION

Workbook

978-9963-51-053-5

978-9963-51-054-2

I

0449 Formació i Orientació Laboral

AGAIDA

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

978-84-90677520

C

segon Curs

Matèria

EDITORIAL

DENOMINACIÓ

ISBN

VERSIÓ

0442 Operacions administratives de recursos humans

Mc GRAW

HILL

Operacions administratives de recursos humans

9788448616199

C

0443 Tractament de la Documentació Comptable

Mc GRAW

HILL

Tractament de la documentació comptable

9788448615888

C

0446 Empresa a l'Aula

Mc GRAW HILL

Empresa a l'Aula

C

9788448615987

0448 Operacions Auxiliars de Gestió de Tresoreria

Mc GRAW

HILL

Operacions auxiliars de gestió de tresoreria

9788448616175

C

bottom of page