top of page

Formació Professional Grau Mitjà Gestió Administrativa

Ets una persona organitzada i metòdica? T'agrada l'ordre, la comptabilitat, l'estabilitat d'una oficina? O potser, estàs buscant una via alternativa per obtenir uns estudis superiors? Estudiar Gestió Administrativa en Sant Josep de Calassanç Elx, és el teu. Et estem esperant.

Segueix llegint per tenir més informació.

Requisits d'accés

Pots accedir a un cicle de grau mitjà si reuneixes algun dels següents requisits:

Entrada per accés directe:

 • Si tens el Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o superior.

 • Si tens un Títol Professional Bàsic (Formació Professional Bàsica).

 • Posseir un títol de Tècnic o de Tècnic Auxiliar o equivalent a efectes acadèmics.

 • Si has superat el segon curs de Batxillerat Unificat i Polivalent (BUP).

 • Si tens aprovada la prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys.

Accés mitjançant prova (si no tens cap dels requisits anteriors)

 • Superar la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà (hauràs de tenir, al menys, disset anys complerts en l'any de realització de la prova).

Què vaig a aprendre i fer?

Realitzar activitats de suport administratiu en l'àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d'atenció a client / usuari, tant en empreses públiques com privades, aplicant la normativa vigent i protocols de qualitat, assegurant la satisfacció de client i actuant segons normes de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

Aquest professional serà capaç de:

 • Tramitar documents o comunicacions internes o externes en els circuits d'informació de l'empresa.

 • Elaborar documents i comunicacions a partir d'ordres rebudes o informació obtinguda.

 • Classificar, registrar i arxivar comunicacions i documents segons les tècniques apropiades i els paràmetres establerts a l'empresa.

 • Registrar comptablement la documentació suport corresponent a l'operativa de l'empresa en condicions de seguretat i qualitat.

 • Realitzar gestions administratives de tresoreria, seguint les normes i protocols establerts per la gerència per tal de mantenir la liquiditat de l'organització.

 • Efectuar les gestions administratives de les àrees de selecció i formació dels recursos humans de l'empresa, ajustant-se a la normativa vigent ia la política empresarial, sota la supervisió de l'responsable superior de l'departament.

 • Donar suport administratiu en l'àrea de gestió laboral de l'empresa ajustant-se a la normativa vigent i sota la supervisió de l'responsable superior de l'departament.

 • Realitzar les gestions administratives de l'activitat comercial registrant la documentació suport corresponent a determinades obligacions fiscals derivades.

 • Exercir les activitats d'atenció a client / usuari en l'àmbit administratiu i comercial assegurant els nivells de qualitat establerts i relacionats amb la imatge de l'empresa / institució.

Quines possibilitats de formació ha a Sant Josep de Calassanç?

En el nostre institut pots estudiar aquest cicle en dos horaris: de matí i de tarda. Perquè escullis el que millor s'adeqüi a la teva situació actual.

Hi ha dos torns de classes:
MATÍ: de 8:00 a 14:00 h
TARDA: de 15:00 a 21:00 h

Pla de formació

Els mòduls professionals que trobem en aquest cicle formatiu són:

 • Comunicació empresarial i atenció a client.

 • Operacions administratives de compravenda.

 • Empresa i Administració.

 • Tractament informàtic de la informació.

 • Tècnica comptable.

 • Operacions administratives de recursos humans.

 • Tractament de la documentació comptable.

 • Anglès.

 • Empresa a l'aula.

 • Operacions auxiliars de gestió de tresoreria.

 • Formació i orientació laboral.

 • Formació en centres de treball.

A l'acabar el cicle, Què puc fer?

Treballar a: Empreses públiques o privades com:

 • Auxiliar administratiu.

 • Ajudant d'oficina.

 • Auxiliar administratiu de cobraments i pagaments

 • Administrativa / administratiu comercial.

 • Auxiliar administratiu de gestió de personal

 • Auxiliar administratiu de les administracions públiques.

 • Recepcionista.

 • Empleada / empleat d'atenció a client.

 • Empleada / empleat de tresoreria.

 • Empleada / empleat de mitjans de pagament

Pots seguir estudiant:

 • Cursos d'especialització professional

 • Un altre cicle de Formació Professional amb la possibilitat d'establir convalidacions de mòduls professionals d'acord amb la normativa vigent.

 • El Batxillerat en qualsevol de les seves modalitats

 • Preparació de les Proves d'Avaluació de Batxillerat (únicament les matèries d'opció de el bloc de les troncals)

Quines són les sortides professionals?

Aquest professional exerceix la seva activitat tant en grans com en mitjanes i petites empreses, en qualsevol sector d'activitat, i particularment en el sector serveis, així com en les administracions públiques, oferint suport administratiu en les tasques d'administració i gestió d'aquestes empreses i institucions i prestant atenció als clients i ciutadans.

més informació

 • Equivalència de títols:

  • Aquest títol equival a el títol LOGSE:

  • Aquest títol equival a el títol LEY70:

   • Administratiu

   • Secretariat

   • Auxiliar d'Administració i Gestió

   • auxiliar Jurídic

   • Documentació Administrativa i Operatòria de Teclats

   • Regidoria de Pisos

http://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/administracion-gestion/gestion-administrativa.html

bottom of page